úvodobsahfórum
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Aktuálny čas je Sob, 08. Aug 2020, 01:56

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
Autor Správa
PoslaťNapísal: Štv, 02. Feb 2012, 17:56 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
Podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach potrat nemôže byť právom - rozhodol vo štvrtok 16. decembra Súdny dvor v Štrasburgu vydaním rozhodnutia o troch prípadoch žien žijúcich v Írsku. Horná komora Európskeho súdu tým vyhlásila, že írsky ústavný zákaz potratov nie je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, ktorý zdôrazňuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Žalobu proti írskemu zákazu potratov vzniesli v decembri minulého roku tri ženy žijúce v Írsku, údajne „nútené“ vycestovať do Veľkej Británie kvôli prerušeniu tehotenstva, ktoré podľa ich slov ohrozovalo ich zdravie. Podľa ich žaloby tak bolo "porušené právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života".

K zhodnoteniu verdiktu generálny riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť so sídlom v Štrasburgu Gregor Puppinck povedal:

„Je to veľmi dôležité vyjadrenie, lebo je jednoznačne vysloveným „áno“ a to je veľmi dôležité, pretože dalo jasnú odpoveď. Mnoho ľudí, mnoho politikov sa snažilo vyvíjať tlak na súd, ktorý by vytvoril právo na potrat, pretože väčšina európskych krajín má zákonný potrat. A tieto skupiny tvrdia, že vzhľadom k tomu by mali byť krajiny, vrátane Írska, Malty a Poľska, ktoré ho zakazujú, donútené k legalizácii.“

Ďalším pozitívnym prvkom – ako uviedol riaditeľ Európskeho centra pre spravodlivosť a ľudské práva - je, že prvýkrát Horná komora uznala pojem „právo nenarodeného dieťaťa na život“. Súd teda uznal, že existuje právo dieťaťa, ktoré sa ešte nenarodilo, právo na život. Doteraz totiž Súdny dvor dôsledne odmietal uznať toto právo samotné ako autonómne.

Aký to bude mať teraz dôsledok na svedomie tej osoby, ktorá ide na potrat?

Napíš aký máš ty na toto rozhodnutie názor.


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Videl niekto niekedy Boha?
PoslaťNapísal: Str, 08. Feb 2012, 16:21 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
Biblia nám hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel okrem Pána Ježiša Krista. V knihe Exodus, Boh vyhlasuje: „Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.“ Tieto Písma sa zdajú byť v rozpore s inými Písmami, ktoré popisujú rôznych ľudí, ktorí „videli“ Boha. Napríklad, tiež kniha Exodus opisuje Mojžiša ako hovoril s Bohom „tvárou v tvár.“ Ako mohol Mojžiš hovoriť s Bohom „tvárou v tvár“, ak nikto nemôže vidieť Božiu tvár a žiť? V tomto prípade, fráza „tvárou v tvár“ je obrazné vyjadrenie vzťahujúce sa na to, že boli vo veľmi blízkom spoločenstve. Boh a Mojžiš sa rozprávali navzájom, ako keby boli dve ľudské bytosti, ktoré majú blízky rozhovor.

V Genesis, Jákob videl Boha, ktorý sa objavil ako anjel; on nevidel skutočne Boha. Samsonovi rodičia boli vydesení, keď si uvedomili, že videli Boha, ale oni Ho videli ako sa objavil len ako anjel. Ježiš bol Boh v tele, takže, keď Ho ľudia videli, videli Boha. Takže, áno, Boha môžeme „vidieť“ a mnohí ľudia Ho „videli“ a aj dnes poznám ľudí ktorí ho vidia. A zároveň, nikto nikdy nevidel Boha zjaveného v celej svojej sláve. V našom padlom ľudskom stave, keby sa nám Boh plne odhalil, boli by sme strávení a zničení. Preto sa Boh zahaľuje a objavuje sa vo forme, v ktorej Ho môžeme „vidieť“. Avšak, toto je niečo úplne iné, ako vidieť Boha vo všetkej Jeho sláve a zobrazenej svätosti. Ľudia videli vízie Boha, obrazy Boha a zjavenie Boha, ale nikto nikdy nevidel Boha v celej Jeho plnosti.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Str, 08. Feb 2012, 16:22 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
Biblické referencie sú veľmi podstatné, pretože bez autority Biblie ktorá je obsiahnutá v tomto článku by tento článok nestál za viac ako akýkoľvek iný ľudský názor; ktorý sám osebe býva často nesprávnym a skresleným pochopením Boha.

Spoznať môžeme jedine to, čo sa Boh sám rozhodol o sebe vyjaviť. Jednou z Božích vlastností alebo charakteristík je "svetlo", čo znamená, že on sám zjavuje informácie o sebe samom. Stvorenie, Biblia a Slovo, ktoré sa stalo telom (Ježiš Kristus) nám pomáhajú spoznávať, kto vlastne Boh je.

Boh je naším Stvoriteľom a my sme súčasťou Jeho stvorenia. Boh povedal, že stvoril človeka na svoj obraz. Človek stojí nad všetkým ostatným stvorením a má nad ním vládul. Stvorenie bolo poškvrnené 'pádom' ale stále nesie pečať Jeho diela. Keď pozorujeme nekonečnosť, zložitosť, krásu a poriadok stvorenia, môžeme zakúsiť aspoň čiastočne aký úžasný je Boh.

Zmienka aspoň o niektorých Božích menách nám môže pomôcť pri hľadaní Božích vlastností. Sú to nasledovné:

Elohim – Silný, Božský
Adonai – Pán v zmysle vzťahu Pána a služobníka
El Eljon – Najvyšší, Najmocnejší
El Roi – Mocný, ktorý všetko vidí
El Šaddai – Všemocný Boh
El Olam – Večný Boh
Jahweh - PÁN "Ja SOM", čo znamená večný sám zo seba existujúci Boh.

Boh je večný, čo znamená bez začiatku a bez konca svojej existencie. Je nesmrteľný, nekonečný. Boh je nemenný, čo znamená, že nepodlieha žiadnym zmenám; t. j. Boh je absolútne spoľahlivý a dôveryhodný. Boh je neporovnateľný, čo znamená, že nik nie je ako On v diele ani v bytí; Jemu niet rovného a On je dokonalý. Boh je nepostihnuteľný, nepreskúmateľný, nie je možné Ho dokonale prebádať a pochopiť.

Boh je spravodlivý, čo znamená, že všetci sú pred Ním rovní, nikoho neuprednostňuje. Boh je všemohúci, čo znamená, že má absolútnu moc; môže robiť všetko, čo sa rozhodne urobiť, Jeho činy budú vždy v súlade s ostatnými Jeho vlastnosťami. Boh je všadeprítomný, čo znamená, že je prítomný všade a v každej chvíli. Toto však neznamená, že Boh je všetko. Boh je vševedúci, čo znamená, že pozná minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, vie dokonca, čo si myslíme v každej chvíli, a keďže všetko vie, Jeho spravodlivosť bude vždy dokonaná.

Boh je jediný, čo znamená, že niet iného Boha, ale tiež to, že On je jediná bytosť, ktorá dokáže uspokojiť najhlbšie túžby a potreby nášho srdca a jedine On je hodný nášho uctievania a oddanosti. Boh je spravodlivý, čo znamená, že neodpustí nijaký zlý skutok; pre Jeho spravodlivosť a právo museli byť naše hriechy vložené na Ježišove plecia a Ježiš musel prejsť Božím súdom, aby naše hriechy boli odpustené.

Boh je zvrchovaný, čo znamená že je suverénny a celé Jeho stvorenie spolu či už vedome alebo nevedome nemôže zmariť Jeho zámery. Boh je duch, čo znamená, že je neviditeľný. Boh je trojjediný, čo znamená, že je v troch osobách, rovnaký vo svojej podstate, moci aj sláve. Všimnite si, že v prvej citovanej pasáži z Písma, výraz 'meno' je v jednotnom čisle, hoci ide o tri odlišné osoby- “Otec, Syn, Svätý Duch”. Boh je pravda, čo znamená, že je v dokonalom súlade so všetkým, čím je, a zostane takým neporušiteľným a niet v Ňom lži.

Boh je Svätý, čo znamená, že je oddelený od všetkej nemravnosti a Jeho hnev je namierený proti hriechu. Boh vidí všetko zlo a Jeho hnev je namierený proti zlu; Písmo zvyčajne uvádza oheň spolu s Jeho Svätosťou. Boh je opísaný ako všetko spaľujúci oheň. Boh je milostivý – toto zahŕňa Jeho dobrotu, láskavosť, milosrdenstvo a lásku – čo sú slová, ktoré aspoň čiastočne vystihujú jeho podstatu. Ak by nebolo Božej milosti, ostatné Božie vlastnosti by vylučovali akýkoľvek prístup človeka k Bohu. Našťastie to tak nie je, lebo On túži poznať každého z nás osobne.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Str, 08. Feb 2012, 16:23 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
Čo to znamená, že Boh je láska? Najprv sa pozrieme, ako Božie slovo, Biblia opisuje „lásku“, a potom sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako sa to vzťahuje na Boha. „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; láska je zhovievavá, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa z neprávosti, ale sa spolu raduje pravde; všetko znáša, všetko verí, všetko nesie trpezlivo. Láska nikdy neprestáva“.

Toto je Božia definícia lásky. Takýto je on, a Kresťania si toto majú postaviť za cieľ, (aj keď je to vždy proces). Najväčšie vyjadrenie Božej lásky je zapísané v Biblii: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna (Ježiša Krista) dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“. „Boh tak dokazuje svoju lásku k nám že zomrel za nás“. Z týchto veršov môžeme vidieť, že Božie najväčšie prianie je, aby sme sa k nemu pripojili v Jeho večnom dome, v nebi. On nám to umožnil tak, že zaplatil cenu za naše hriechy. On nás miluje, lebo sa tak rozhodol svojou vlastnou vôľou. Láska odpúšťa. „Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti“. A tak sa stávame jeho deťmi.

Láska (Boh) sa nikomu nenanucuje. Tí, ktorí k Nemu prichádzajú, činia tak, ako odpoveď na Jeho lásku. Láska (Boh) ukazuje svoju dobrotu ku všetkým. Láska (Ježiš) činil dobré všetkým bez rozdielu. Láska (Ježiš) nezávidel iným to, čo mali, žil skromne bez sťažností. Ježiš sa nechválil tým, kto je On v tele aj keď mohol premôcť každého s kým sa stretol. Láska (Boh) nevyžaduje poslušnosť. Boh nevyžadoval poslušnosť od svojho Syna, ale Ježiš ochotne poslúchal svojho Otca. Ježiš hovorí: „Ale aby svet poznal, že milujem Otca, a že ako mi prikázal Otec, tak činím“. Ježiš sa vždy činil v záujme iných.

Tento krátky opis lásky odhaľuje nesebecký život, ktorý je v protiklade so sebeckým životom prirodzeného človeka. Je udivujúce, že Boh dal schopnosť tým, ktorí príjmu Jeho Syna ako svojho Spasiteľa, tým, čo veria v Jeho meno, dal moc stať sa deťmi Božími. A keďže sme jeho deti, tak sme aj jeho dediči, sme dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými, sme teda dedičmi všetkého čo on vlastní - máme večný život.


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Vznik vesmíru- Kto je za tým?
PoslaťNapísal: Sob, 11. Feb 2012, 17:00 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
Pre astrofyzikov a astronómov je veľký tresk veľká záhada.
Vznik vesmíru začal podľa astronómov Veľkým treskom, tiež niekdy nazývaným aj Big Bang. Vo Veľkom tresku vzniklo všetko - priestor, energia, hmota a od tej chvíle začal plynúť i čas. Dovtedy neexistovalo nič, všetko sa podľa nich začalo Veľkým treskom.

Nezdá sa ti toto tvrdenie trochu čudné a nezodpovedané? Ako mohlo z ničoho len, tak vzniknúť všetko? Je to logické? Kto za tým všetkým stojí?

Logika hovorí, že nič sa nedeje len tak bez príčiny. Každý príčina má svoj následok! a to platí vždy a všade.

Nemyslíš, že veľký tresk a to čo po ňom nastalo sa dá rozumne vysvetliť jedine existenciou Boha?
Veď povedz ako logicky môže bez pričinenia nikoho a z ničoho vzniknúť všetko čo poznáme a čiže celý vesmír? To je nemožné! Nemyslíš?

Na discovery dávali vedecký dokument, že vedci vraj zachytili tesne pred veľkým treskom tichý hlas, ktorý to všetko spustil. Hlas sa dá zachytiť i teraz a vraj nachádza sa medzi dvomi rádiovými stanicami. To je ten šum čo tam počujeme.

A koho vlastne je ten hlas? Ten hlas je Slovo Božie, skrze ktoré vzniklo všetko tak, aby to bolo dobré-dokonalé.
Mimochodom podobnú odpoveď nám dáva i Biblia na stvorenie sveta.

pozri si toto video hlavne od 9:10-9:50 min.:

http://www.youtube.com/watch?v=VU5iZIhu ... re=related


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Sob, 11. Feb 2012, 17:00 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
Pozri si teraz o tom video. Hlavne od 4,5 minúty a tam máš tie zvuky z pekla.

http://cestovanie.aktuality.sk/destinac ... y-z-pekla/


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Sob, 18. Feb 2012, 18:16 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
1. Ak ateista zomrie a keď tam bude Boh, tak ako to tvrdia veriaci, tak ateista potom bude mať obrovský problém, lebo bude horúcim kandidátom na strávenie večnosti v pekle, kde sa bude naveky TRÁPIŤ.

2. Veriaci zomrie a keď tam ako si to myslia ateisti vraj žiadny Boh nebude, tak potom veriaci vôbec nebude prekvapený a nebude ho nič TRÁPIŤ, lebo o tom aj tak nebude vedieť.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Sob, 18. Feb 2012, 18:16 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
Prečo Boh dovoľuje zemetrasenia, tornáda, hurikány, tsunami, tajfúny, cyklóny, zosuvy pôdy a ďalšie prírodné katastrofy? Je smutné, že prírodné katastrofy sú často označované ako „Božie skutky“, kým žiadna „zásluha“ nie je daná Bohu za roky, desaťročia alebo dokonca stáročia mierneho počasia. Boh stvoril celý vesmír a zákony prírody. Väčšina prírodných katastrof sú dôsledkom týchto zákonov prírody.

Biblia vyhlasuje, že Ježiš Kristus drží celú prírodu. Mohol Boh zabrániť prírodným katastrofám? Samozréjme! Ovplyvní Boh niekedy počasie? Áno. Boh niekedy spôsobuje prírodné katastrofy ako súd proti hriechu. Kniha Zjavenia popisuje mnoho udalostí, ktoré by rozhodne mohli byť opísané ako prírodné katastrofy. Je každá prírodná katastrofa trest od Boha? Určite nie.

Podobným spôsobom, akým Boh dovoľuje zlým ľuďom páchať zlé skutky, Boh dovoľuje zemi, aby odrážala následky, ktoré má hriech na stvorenie. Pád ľudstva do hriechu ovplyvnil všetko, vrátane zeme ktorú obývame. Všetko stvorenstvo je predmetom „frustrácie“ a „úpadku“. Hriech je hlavnou príčinou prírodných katastrof, rovnako ako je príčinou smrti, choroby a utrpenia.

Môžeme pochopiť, prečo sa dejú prírodné katastrofy. To, čo nechápeme, je prečo ich Boh dovoľuje. Prečo Boh dovolil, aby tsunami zabil viac ako 225.000 ľudí v Ázii? Prečo Boh dovolil, aby hurikán Katrina zničil domy tisícom ľuďom? Kvôli jednej veci, takéto udalosti otrasú našu dôveru v tento život a nútia nás premýšľať o večnosti. Kostoly sú zvyčajne naplnené po katastrofách, pretože ľudia si uvedomia, aké slabé ich životy v skutočnosti sú a ako život môže byť ukončený v jednom okamihu. To,čo vieme je, že Boh je dobrý! Mnoho úžasných zázrakov sa stalo počas prírodných katastrof, ktoré zabránili ešte väčším stratám na životoch. Prírodné katastrofy spôsobujú, že milióny ľudí prehodnocujú svoje priority v živote... V Biblii sa píše, že Boh môže, a vyvádza na dobre aj hrozné tragédie.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Sob, 18. Feb 2012, 18:19 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
Mladí žijú v zábavách a radovánkach a znesväcujú, čo je sväté

Slová Pána Ježiša bratovi Jozefovi:
Brat môj, napíš moje slová pre človeka sveta.

Ja, váš Boh a Spasiteľ sveta sa vám ozývam skrze môjho syna, aby som vám oznámil toto posolstvo:
Deň čo deň plynie vo svete a ja som znepokojený z toho, čo je človek schopný vykonať za jeden deň i noc. Je toho príliš veľa a hriech je veľký, ťaží človeka a tlačí ho do pekelnej priepasti. Moje volanie prehlušuje rachot áut, hudby, hádok, kriku, streľby, výbuchov, plaču, kliania. Nepokoj vládne navonok i vo vnútri človeka. Mladí žijú v zábavách, radovánkach, nečistote srdca. Urážajú moje meno a znesväcujú, čo je sväté. Toľko nepokoja a toľko hriechu je vo svete! Ach, som Spasiteľ i Boh, moje Srdce krváca nad touto spúšťou ľudského hriechu a ľahostajnosti. Mladé srdcia sú naplnené túžbou po majetkoch a popularite. Chcú sa podobať tým, čo kráčajú poväčšine do zatratenia. Deň človeka je krátky, lebo sám skracujem čas, ktorý človek nemôže premerať žiadnym časomeračom. Ja však som skrátil čas a človek tak má menej času konať zlo, no i tak je toho veľmi, veľmi veľa. Hovorím o človeku a o dni v celom svete. Deň a noc, noc a deň, každú minútu, každým úderom srdca zomiera človek a odchádza do večnosti. Každý mi musí preukázať svoje skutky a viny. Moja svätosť je znepokojená nad ľahostajnosťou človeka, lebo je veľmi veľa duší zatratených a veľmi málo spasených. Mojím veľkým milosrdenstvom opovrhuje a ten či onen človek ho odvrhuje v poslednej minúte života, a tak padá do zatratenia. Dokedy ma chcete pokúšať, dokedy mám ustupovať, dokedy ešte? !

Počúvaj človeče sveta, počúvaj moje slová:
Ak sa svet nespamätá a bude pokračovať v tomto hroznom rúhaní sa proti mne Bohu, a Otcu, Pánovi neba i zeme, dovolím, aby satanova zloba pohltila svojou pekelnou zlobou celý svet. Dopustím na svet boje a nepokoje, smrť bude vašou sestrou a bude vám podávať ruky, tam kde príde. Príde ten, čo je už vo svete a čaká na vhodnú chvíľu, aby sa zmocnil trónu moci a vládol mocnostiam i celému svetu. Beda všetkým, čo sa mu nepodrobia. Cirkev svätá bude pošliapavaná, no nie zničená. Každý bude poznať každého, budete mať číslo tam, kam vám ho dajú tí, čo to budú robiť. Každý bude označený a nikto neujde pred tým, komu bol podriadený. Bude to čas veľkých bolestí a strádania. Preto vám to hovorím, aby vaše srdcia zmenili cieľ a obrátili sa ku mne, k Bohu neba i zeme!! Dopustím choroby a nepokoj. Každý, kto bude očíslovaný, bude pod dohľadom toho, ktorý bude vládnuť nad vašou mysľou a rozhodovaním sa. Budete v pasci, lebo nič nezvládnete. Potom prídu choroby, čo som už spomenul. Beda každému, čo bude mať toto číslo – znak šelmy.
Svet kráča veľmi zlým smerom, veľmi zlým smerom. Každého, každého kto, bude túžiť po svetskom živote, toto zasiahne. Beda každému, čo si bude zhromažďovať hmotné statky na zemi, lebo ten nebude mať poklad v nebesiach. Netúžte po svetskom, ale po nebeskom poklade, lebo ten vám nik nevezme.
Toto sú moje slová, toto je moje varovanie. Modlite, sa a buďte dobrého ducha. Žite pre mňa, vášho Boha a Spasiteľa. Žehnám vás a pokoj vám dávam. Amen.


Hore
 Profil  
 
PoslaťNapísal: Sob, 18. Feb 2012, 18:19 
Offline

Registrovaný: Sob, 19. Nov 2011, 20:59
Príspevky: 51
posolstvo povedané bratovi Jozefovi:
Duša z očistca 1
Hľa, prichádzam odtiaľ, kde planie oheň Božej lásky. Som duša, ktorá je v očistcovom ohni - podľa ľudských rokov - na desať rokov. Touto cestou som to mohla tebe, brat môj, oznámiť. Prosím o dve sväté omše. Som zabudnutá svojou rodinou, ktorá žije v Austrálii v meste Sydney. Prosím, modli sa za mňa a tiež prosím vaše spoločenstvo i všetkých, čo budú čítať tieto slová, ktoré môžem tebe povedať. Modlite sa za všetky dušičky, ktoré trpia a očakávajú Božiu svätú priazeň. Veľmi trpíme, veľmi nás spaľuje tento plameň, ktorý je plameňom Božej lásky. Sme šťastní, lebo žijeme s myšlienkou a v túžbe na nášho svätého Boha a na všetkých svätých v nebesiach. Brat môj, povedz všetkým, že peklo, ktoré som videla, keď som prechádzala zo života pozemského do večného, je, a je hrozné, veľmi hrozné. Každý živý má slobodnú vôľu a preto sa môže rozhodnúť o svojom budúcom šťastí.

Duša z očistca 2
Ja som žila ľahostajný život, no vždy som milovala svätú Pannu a vždy som sa k nej modlila. Ale keď som ochorela na rakovinu a veľmi rýchlo to šlo so mnou dole, zabudla som na niečo, z čoho som sa chcela vyspovedať. Už som to však nestihla. Prišiel čas, keď som upadla do kómy a o nejaký čas som vydýchla. Moja duša sa ocitla pred svojím Sudcom, ktorý bol však nežný, plný lásky a svetla. Môj ortieľ bol hrozný, no v tej chvíli som však pocítila silu, ktorá vychádzala od krásnej svätej Panej, ktorá ma zachránila pred veľkým zatratením. Preto vás prosím, majte vo veľkej úcte túto svätú, krásnu Pani, ktorá je mocnou Orodovnicou u svätého Boha a Spasiteľa. Uctievajte si ju a modlite sa k nej, ona je plná lásky. Modlite sa však k svätému Bohu a Pánu Ježišovi, ktorý je Kráľom. Jeho pohľad je nádherný a sála z neho láska. On je samé Milosrdenstvo, ktoré je našou záchranou.

Duša z očistca 3
Chválim svätého Boha, chválim a ďakujem svätej Panne za orodovanie a pomoc, ktorú mi preukázala. Som v hlbokom očistci a preto mi dobrotivý Pán Boh dovolil, aby som mohla prosiť o modlitby. Pýtaš sa ma brat, ako som sa volala. Moje meno bolo Monika. Toto je meno, ktoré zostalo i s mojím telom na svete a skončilo v hrobe. Moje slová sú určené i tým, čo tak málo dôverujú a veria. Je veľmi, veľmi zlé byť neveriacim a tiež vlažným veriacim! Ešte vám poviem toto: buďte milosrdní a pomáhajte biednym a cudzím. Toto Pán mimoriadne miluje a všetkých milosrdných obklopí veľkými milosťami.
Brat môj, prosím, prosím o dve sväté omše a modlitby za mňa i za všetkých, čo sú tiež v očistci. Ďakujeme. Sláva Bohu na výsostiach. Duše v očistci.


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © Group, Style.