www.poznanie.sk
http://duchovno.poznanie.sk/

Jestliže vy selžete, zřítí se svět!
http://duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=82&t=665
Stránka 6 z 10

Autor:  plamen [ Ned, 15. Jún 2014, 18:15 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Kdyby se například neprobudil připravovatel cesty a nesplnil tak svůj úkol, může tuto vinu napravit tím, že mu bude dovoleno znovu se postavit do podobného úkolu.

Když však byl někdo určen k tomu, aby pozemsky stál po boku Božího Vyslance, aby ho chránil, upravoval a ulehčoval mu při jeho úkolu na zemi cestu a tento úkol zradil tím, že Vyslance Světla ponechal bez ochrany napospas temnotám, nemůže tuto vinu napravit jinak, než znovu v přítomnosti takového Vyslance.

Jestliže však takový povolaný, který takto selhal se navíc podílí tímto selháním na předčasném odchodu tohoto Vyslance Světla, což negativně postihne celé světové dění a v důsledku toho musí zbytečně zahynout miliony lidských duší, zatíží se tím navíc další vinou, kterou také již nelze napravit, protože tyto duše již nelze zachránit a on musí s nimi klesnout do rozkladu, protože se svým osudem k nim připoutal ...

Autor:  plamen [ Str, 18. Jún 2014, 16:44 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Abdrushin dále napsal:
Citácia:
Povolaní a vyvolení jsou na tom mnohem hůře a jsou v mnohem větším nebezpečí než druzí, neboť v nich se naplní, co již Ježíš kdysi zaslíbil: Čím více kdo přijal, tím více bude od něj požadováno! Nejvyšší hybnost ducha i těla jest neúprosným zákonem při každém vývoji ke vzestupu a ke službě Světlu! Síla, kterou jsem vám mohl dáti, bude pro vás záhubou, jestliže jí bez úchylky nepoužíváte v tom smyslu, v jakém vám byla dána! Pozvedne vás vysoko, nebo vás stlačí dolů, posílí vás, nebo vás rozdrtí, přesně podle toho, jakými jste sami v sobě!
Přesto si dnes mnozí myslí, že kruhy povolaných kolem Božích Vyslanců byly jakési holubníky, ze kterých bylo možné libovolně vyletět a opět se podle svého uvážení nebo dokonce na svou "prosbu", přesněji řečeno žádost, vrátit. Netuší, že s takovýmto odchodem z kruhu povolaných nebo dokonce vyvolených, již pro ně není cesty zpět ... a tedy "... tam je uzavřena každá nová cesta; začít znovu nebo něco dohánět není možné."

Autor:  Tynka [ Str, 18. Jún 2014, 18:15 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Je s podivem, jak se mnozí lidé, a logicky tím spíše v první řadě a snad ještě více intenzivněji povolaní v možnosti svého působení buď podceňují/podceňovali, nebo naopak přeceňují/přeceňovali. Nikdy ne tak, jak to má být - to je jim buď moc, anebo málo. V tom se dost zřetelně projevuje nadvláda rozumu. Srdce by šlo prostě pouze volně po cestě jemu vyznačené ... Po žádné jiné, která je pak nesprávná.

Když Abdrushin volal: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!, to se povolaným zřejmě zdálo nadsazené. Považovali se asi za příliš malé, než aby se kvůli nim mohlo stát něco takového. Jinak si nedovedu představit, že by nenapnuli veškeré své síly a tak strašlivě selhali, kdyby věděli nebo alespoň tušili, co to znamená. Vždyť Srdce se při tom přece svírá!
V jiných případech však, tam, kde je mu to příjemné, mnohý člověk své schopnosti a pole působnosti notně nadsazuje, a tím spíše povolaní, pokud šli falešně. V těchto jiných věcech se snad zase naopak povyšuje i nad samotnou Vůli Boží ... nad samotného Boha.

Nyní musí být vše ještě mnohem přísnější. Pro všechny. Jiný důsledek selhání lidstva a povolaných mít nemůže.
Tak jak by mohli ještě splnit, když jejich Srdce nevyburcovalo ani bytí Boží Vůle na zemi, v jejich bezprostřední blízkosti?
I když si představíme, že by tu byla Boží Vůle znovu, jak by ji mohli slyšet a tentokrát jí naslouchat a poslechnout? I v takovém případě by to tedy muselo u nich hraničit se zázrakem ... protože "začít znovu nebo něco dohánět není možné".

Autor:  plamen [ Sob, 21. Jún 2014, 17:25 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Matej.Vrabec píše:
Aké možnosti nápravy svojho zlyhania však majú povolaní z čias Abdrushina? Môžu byť skutočne inkarnovaní na Zemi v dnešnej dobe, aby napravili svoje zlyhanie ako niektorí dnes hovoria alebo pre nich už je záchrana nemožná?
Je tu ještě jedna věc, která by však musela být základní podmínkou případné možnosti nápravy selhání takového povolaného:

Samotná snaha o nápravu někdejšího selhání by nesměla tvořit vůbec žádnou pohnutku ve splnění současného úkolu a náprava jako taková by nesměla být vědomým cílem v činnosti takového lidského ducha a to ani zcela vedlejším. To tedy bezpodmínečně předpokládá, že by tento kdysi povolaný nesměl o svém dřívějším selhání nic vědět, aby vůbec mohl tuto vinu skutečně odčinit.

Kdo tedy tvrdí, že svou činností vědomě odčiňuje svou někdejší vinu je jen lhář a fantasta, který navíc nezná působení Božích zákonů.

Dřívější vinu nelze odčinit jinak, než novým, ničím neovlivněným rozhodnutím ... k tomu člověk jako dar dostává při svém zrození pásku, aby si nebyl svých dřívějších pochybení vědom a mohl tak vůbec vinu odčinit.

Autor:  Tynka [ Štv, 26. Jún 2014, 11:56 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Tynka píše:
I když si představíme, že by tu byla Boží Vůle znovu, jak by ji mohli slyšet a tentokrát jí naslouchat a poslechnout? I v takovém případě by to tedy muselo u nich hraničit se zázrakem ... protože "začít znovu nebo něco dohánět není možné".Když není možné začít znovu ani nic dohánět, tak by zřejmě pro takové zbývala jediná možnost - něco, co se dá popsat jako "naskočit do (již velmi rychle) rozjetého vlaku a udržet se v něm". Museli by tedy dokázat defacto téměř najednou probudit v sobě obrovský pohyb, jim možný a u nich chtěný, a ten neustále udržovat, což by se rovnalo téměř zázraku, když to nedokázali ani postupně za doby bytí Abdrushina zde na zemi.
V blízkosti převelice intezivní Boží Síly se však mohou dít i "zázraky" - POKUD by se tomu dotyčný otevřel ... To se ovšem opět dostáváme k tomu, že by zde musel být Boží Vyslanec, skrze nějž Boží Síla působí ...
Nic jiného zřejmě nemůže otevřít možnost nápravy u těchto povolaných.

Autor:  plamen [ Štv, 26. Jún 2014, 12:05 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Je tam ještě jeden faktor, který se také nedá obejít a na kterém záleží stejně jako na přítomnosti Božího Vyslance:
Citácia:
Abdrushin - 83. Povolaní
Nepromarněte vysoký úkol, který vás v tom čeká! Vytrhněte se z této povrchnosti nynějších myšlenek veškerého současného života a buďte tím, čím být můžete a máte: Jedním duchem, jedním lidem, který má jako vedoucí vzorně předcházet ostatním. Promeškáte-li k tomu přesně určenou dobu, ve které podpůrně působí celý vesmír, čeká vás místo vzestupu pád tak strašlivé síly, že jako navždy zavržení byste již nikdy nemohli dojít k vzkříšení. Být povolaným zavazuje k nejvyššímu rozvoji sil! Mějte tuto výstrahu navždy na paměti!
To platí jak pro povolané jednotlivce, tak pro celý lid povolaných, tedy pro povolaný národ.

Autor:  Tynka [ Štv, 26. Jún 2014, 13:24 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Samozřejmě i možnost "naskočit do rozjetého vlaku", pokud by existovala a která by sama o sobě musela být daleko obtížnější, než pokud se na začátku správně nastoupí a postupně s tímto vlakem rozjíždí a jede, by musela být časově omezená ...

Autor:  plamen [ Štv, 26. Jún 2014, 13:38 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Tynka píše:
Samozřejmě i možnost "naskočit do rozjetého vlaku", pokud by existovala a která by sama o sobě musela být daleko obtížnější, než pokud se na začátku správně nastoupí a postupně s tímto vlakem rozjíždí a jede, by musela být časově omezená ...
No a když povolanému "vlak odjede", tedy promešká dobu, kdy "podpůrně působí celý vesmír" a Boží Vyslanec odejde, tak již může jen jít pěšky po prázdných kolejích a maximálně snít o tom, že ve vlaku jede, nebo dokonce, že je jeho strojvůdce ...

Autor:  Tynka [ Štv, 26. Jún 2014, 15:15 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Tynka píše:
Samozřejmě i možnost "naskočit do rozjetého vlaku", pokud by existovala a která by sama o sobě musela být daleko obtížnější, než pokud se na začátku správně nastoupí a postupně s tímto vlakem rozjíždí a jede, by musela být časově omezená ...


ještě oprava této části přesněji:

... , pokud by existovala a využití které by samo o sobě muselo být daleko obtížnější, ...

Autor:  vricman [ Sob, 28. Jún 2014, 23:24 ]
Predmet príspevku:  Re: Jestliže vy selžete, zřítí se svět!

Väčšina povolaných sa nenávratne zrútila do hlbín kde už nieje návratu späť ...
Citácia:
K 6. listopadu 1935.

Kvůli Synovi dovolil Pán připravit lidské duchy, kteří prosili, aby směli sloužit, kteří zasaženi obžalujícím pohledem Zrozeného ze Světla úpěnlivě prosili, toužíce následovat Ho. Mnoho jasných zralých duchů klečelo kdysi na Patmosu, mnoho světlem prožhavených, k výšinám usilujících duší, které stály již u brány věčnosti, se zaslíbilo Synu Božímu v blažené oddanosti.

Byli připravováni věčnou péčí, a přesto se jen nemnozí nyní na Zemi dostavili, sloužíce, k domu svého Krále.

Přes veškerou námahu ze Světla duchové klesli, a jestliže ještě nyní chce soud leckterého z nich vyburcovat, aby zahanbeně přispěchal sem v poslední chvíli, většina se již zřítila do hlubin, z nichž je již nemůže vyvést žádný paprsek Světla.

Stránka 6 z 10 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/