www.poznanie.sk
http://duchovno.poznanie.sk/

KNIHA VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ
http://duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=54&t=703
Stránka 1 z 1

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Pia, 06. Jún 2014, 14:47 ]
Predmet príspevku:  KNIHA VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ

AUTOR KNIHY: EDUARD HURTA STARŠÍ

VYCHÁDZA VO VYDAVATEĽSTVE: VIENALA s.r.o

ROK VYDANIA: 2008

O ČOM JE KNIHA?
Kniha VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ opisuje dejiny kresťanstva od jeho vzniku až po súčasnosť. Popisuje tiež i najnovší vývoj v cirkvách.
Ústrednou myšlienkou je myšlienka VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ, lebo všetko doterajšie, čo človek tvoril a tvorí, je nesprávne.
Výrok VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ ako prvý ľudstvu povedal židovský prorok Izaiáš. Už vtedy platilo, že všetko, čo činil človek bolo nesprávne, to je proti Božej Vôli. Na tento výrok nadviazali novozákonné texty apoštolov. V apoštolských listoch Nového Zákona sa píše, že človek musí zvliecť zo seba starého človeka, teda zanechať formovanie toho nesprávneho, čo je proti Vôli Božej, ale obliecť sa v človeka nového, teda má sa vpraviť do pôsobenia prírodných Božích zákonov a nestavať sa proti ním = má plniť Božiu Vôľu. Nakoniec i Oskar Ernst Bernhardt pišúci pod pseudonymom Abd-ru-shin napísal prednášku VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ.
Pán Hurta starší si za názov knihy zvolil Izaiášov výrok i názov jednej prednášky Oskara Ernsta Bernhardta, teda Abd-ru-shina.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Pia, 06. Jún 2014, 14:57 ]
Predmet príspevku:  Re: KNIHA VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ

Kniha VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ je rozdelená do týchto šiestich častí:
  I.ČASŤ: Všetko musí byť nové!,
  II.ČASŤ: Vývoj kresťanských cirkví,
  III.ČASŤ: Začiatky kresťanských cirkví,
  IV.ČASŤ: Morálny vývoj v cirkvách,
  V.ČASŤ: Najnovší vývoj v cirkvách a
  VI.ČASŤ: Opätovný príchod Abdruschina na Zem.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Sob, 07. Jún 2014, 06:16 ]
Predmet príspevku:  Re: KNIHA VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ

I.ČASŤ obsahuje len jednu kapitolu:
  Všetko musí byť nové!

II.ČASŤ obsahuje tieto tri kapitoly:
  Vývoj kresťanských cirkví,
  Proces o poprave Ježiša Krista - Úradný protokol Pontia Piláta, miestodržiteľa Júdy za Tibéria, cézara v Ríme a
  Dokument Publia Lentulla o Ježišovi Kristovi.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Sob, 07. Jún 2014, 06:29 ]
Predmet príspevku:  Re: KNIHA VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ

III.ČASŤ obsahuje tieto kapitoly:
  Začiatky kresťanskej cirkvi,
  1.Život Origena (185-254),
  2.Origenovo učenie,
  3.Niektoré body z De Principiis,
  4.Origenov význam,
  Doslovné závery Ediktu z r. 543 a Koncilu z r. 553 (Výňatok)
  Štúdia vyhotovená v Erlangene 26. okt. 1982 - Waltraud Grosse,
  Lutherove Výpovede proti odpustkom a
  Odpúšťanie hriechov a spoveď.

Kapitola Doslovné závery Ediktu z r. 543 a Koncilu z r. 553 (Výňatok) pozostáva z týchto podkapitol:
  1.Edikt z r. 543,
  2.Rozhodnutia proti Origenizmu v roku 553,
  3.Rozhodnutia proti Trom kapitolám v roku 553 a
  Zhrnutie.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Sob, 07. Jún 2014, 06:43 ]
Predmet príspevku:  Re: KNIHA VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ

IV.ČASŤ pozostáva z jednej kapitoly:
  Morálny vývoj cirkví - obdobie reformácie.

V.ČASŤ pozostáva z dvoch kapitol:
  Najnovší vývoj v cirkvách a
  Abdruschinova náhrobná doska vypovedá.

V V.ČASTI pán Hurta opisuje prvé pozemské pôsobenie Abdruschina ako arabského kniežaťa v 13.storočí pred našim letopočtom.

VI.ČASŤ pozostáva z jednej kapitoly a z piatych Abdruschinových prednášok z druhého Abdruschinovho pôsobenia na Zemi.
VI.ČASŤ obsahuje túto kapitolu: Opätovný príchod Abdruschina na Zem.
V tejto kapitole pán Hurta v kratkosti opisuje životopis Oskara Ernsta Bernhardta. Abdruschin druhýkrát prišiel ako Oskar Ernst Bernhardt.
VI.ČASŤ obsahuje tieto Abdruschinové prednášky:
  Ježiš a Imanuel,
  Syn Boží a Syn človeka,
  Svetový učiteľ,
  Pozemský človek pred svojím Bohom a
  Otčenáš.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Sob, 07. Jún 2014, 06:46 ]
Predmet príspevku:  Re: KNIHA VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ

Samozrejme, samotná kniha, okrem toho, že pozostáva zo šiestich častí, má Predslov i Doslov.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Sob, 07. Jún 2014, 07:00 ]
Predmet príspevku:  Re: KNIHA VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ

Ešte raz zdôrazňujem:
V piatej časti knihy Všetko musí byť nové! sa opisuje život Abdruschina ako arabského kniežaťa a VI. časť opisuje opätovný príchod Abdruschina ako Oskara Ernsta Bernhardta...

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/