www.poznanie.sk
http://duchovno.poznanie.sk/

Geoffrey Hodson
http://duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=54&t=697
Stránka 1 z 1

Autor:  Matej.Vrabec [ Ned, 04. Máj 2014, 11:50 ]
Predmet príspevku:  Geoffrey Hodson

Tu je možné stiahnuť si knihu o bytostných od Geoffreyho Hodsona "Bytosti prírody pri práci a pri hre".

http://www.ulozto.sk/xRCM4tiQ/bytosti-p ... hodson-doc

Autor:  Matej.Vrabec [ Ned, 26. Okt 2014, 12:20 ]
Predmet príspevku:  Re: Geoffrey Hodson

Ďalšia kniha o prírodných bytostiach od Geoffreyho Hodsona "Kráľovstvo prírodných bytostí".

http://ulozto.sk/xLiLyGiW/kralovstvo-pr ... hodson-doc

Autor:  Tomáš Erst [ Str, 29. Okt 2014, 10:31 ]
Predmet príspevku:  Re: Geoffrey Hodson

S poděkováním panu Matějovi Vrabcovi za jeho skvělou práci při překladech do slovenštiny přikládám další spis téhož autora o bytostných s nádhernými ilustracemi...

Australský anglikánský farář Geoffrey Hodson se hlásil kromě své víry též k Theosofické společnosti. Více o něm na webu http://www.geoffreyhodson.com/ . Jeho přínosem jsou na svou dobu odvážná pozorování přírodních bytostí, o svých pozorováních pak sepsal řadu knih.

Ty doplňuje ilustrovaný spis „The Kingdom of the Gods“ – „Království Boha“ bohatě vybavený pozoruhodnými vyobrazeními jeho pozorování…

Dlužno dodat, že o nějaké to století dříve by dozajista čelil obvinění za obcování s ďáblem a ve spárech svaté církevní inkvizice by se velmi rychle ocitl u mučednického kůlu na planoucí hranicí.


http://ulozto.cz/xD8HFE87/the-kingdom-o ... hodson-pdf

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Str, 29. Okt 2014, 15:56 ]
Predmet príspevku:  Re: Geoffrey Hodson

Vďaka za tieto odkazy. Pán Hodson v týchto dvoch knihách lepšie opisuje činnosť bytostných v prírode, než ctihodná nositeľka kríža Ruis vo svojich knihách. Ibaže Hodsonove knihy treba brať s istou dávkou rezervy, pretože sú poznamenané teosofickým pohľadom na svet. ABY NIKTO NESPÁJAL AKTIVITU ČITATEĽOV POSOLSTVA GRÁLU NA SLOVENSKOM PREKLADE HODSONOVÝCH KNÍH, S TÝM, ŽE ČITATELIA POSOLSTVA GRÁLU SA HLÁSIA K TEOSOFII, ALEBO POSOLSTVO GRÁLU VYŠLO Z TEOSOFIE, SOM JA I S PÁNOM ERSTOM SO SÚHLASOM PÁNA VRABCA, UROBILI POZNÁMKY DO JEHO PREKLADU.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Str, 29. Okt 2014, 16:10 ]
Predmet príspevku:  Re: Geoffrey Hodson

POZNÁMKA DO KNIHY BYTOSTI PRÍRODY PRI PRÁCI A PRI HRE:
Citácia:
Pozorovanie bytostí prírody sú v knihe Geoffrey Hodsona rozvedené do úžasných podrobností, ktoré by sme v knihách iných autorov s podobnou tematikou len ťažko hľadali. Najmä v úvodnej časti, kde detailne popisuje ako bytostní pracujú pri rozvádzaní energie a životnej sily (prány) potrebnej pri výstavbe hrubohmotných tiel živej prírody, rastu rastlín, stromov. A rovnako tak tomu musí byť i u všetkých biologických organizmov a živočíchov v ríši zvierat i nás ľudí.

Je zrejmé, že Geoffrey Hodson mohol byť tiež jedným z tých, ktorí smeli pripravovať cestu zasľúbeného Syna Človeka. Vo svojej dobe však bol až príliš úzko spojený s okruhom bádateľov z Theosofickej spoločnosti napojených na najrôznejšie pramene vedenia. Predsa však správne vycítil, že on sám ani jeho dielo sa ne smie stáť predmetom nejakého kultu uctievania.

Avšak v jeho diele sa môžu miestami objaviť niektoré názory prevzaté od Theosofov, ktoré nie sú celkom v súlade s vedením o Zákonoch stvorenia prinesených nám v diele „Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. napríklad tvrdenie že vývoj bytostí prírody – teda bytostných postupuje až k siedmim archanjelom.

Všetko vo stvorení behom vekov prechádza po stupňoch zákonitým vývojom do vyšších foriem, všetko však má svoj pevný poriadok a odstupňovanie – bytostné, duchovné i božské. Bytostní (škriatkovia, víly, rusalky, elfovia, dévy atd. nie sú anjelmi) preto majú svoje vlastné hierarchické usporiadanie vedúce však len k ich najvyšším vládcom sídliacim na vrchole sféry bytostného kruhu. Teda ani títo vládcovia nemôžu prekročiť hranice svojho druhu a postúpiť dokonca až do božsky – bytostnej sféry Ríše Božej…

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Str, 29. Okt 2014, 16:15 ]
Predmet príspevku:  Re: Geoffrey Hodson

POZNÁMKA DO KNIHY KRÁĽOVSTVO PRÍRODNÝCH BYTOSTÍ:
Citácia:
Pozorovania bytostí prírody sú v knihách Geoffrey Hodsona rozvedené do úžasných podrobností, ktoré by sme v knihách iných autorov s podobnou tematikou len ťažko hľadali. Najmä tam kde detailne popisuje ako bytostní pracujú pri rozvádzaní energie a životnej sily (prány) potrebnej pri výstavbe hrubohmotných tiel živej prírody, rastu rastlín, stromov.

Je zrejmé, že Geoffrey Hodson mohol byť tiež jedným z tých, ktorí smeli pripravovať cestu Ježišom zasľúbeného Syna Človeka. Vo svojej dobe však bol až príliš úzko spojený s okruhom bádateľov z Teozofickej spoločnosti napojených na najrôznejšie pramene vedenia. Predsa však správne vycítil, že on sám ani jeho dielo sa nesmie stáť predmetom nejakého kultu uctievania.

Avšak v jeho diele sa môžu miestami objaviť niektoré názory prevzaté od Teozofov, ktoré nie sú celkom v súlade s vedením o Zákonoch stvorenia prinesených nám v diele „Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“ od Abdrushina. napríklad tvrdenie, že vývoj bytostí prírody – teda bytostných postupuje až k siedmim archanjelom. Autorom zmieňovaný prechod medzi vývojovými stupňami hierarchického rádu prírodných bytostí dévickej ríše (bytostným) a ríšou ľudskou (duchovne bytostným) je zrejme Teozofickým omylom... Bytostné a duchovne bytostné sú vo stvorení dva úplne samostatné nezlučiteľné druhy ...

Všetko vo stvorení behom vekov prechádza po stupňoch zákonitým vývojom do vyšších foriem, všetko však má svoj pevný poriadok a odstupňovanie – bytostné, duchovné i božské. Bytostní (škriatkovia, víly, rusalky, elfovia, dévy atď.) však nie sú anjelmi, ani sa nestanú ľudskými duchmi. Oni majú svoje vlastné hierarchické usporiadanie vedúce však len k ich najvyšším vládcom sídliacim na vrchole sféry bytostného kruhu. Teda ani títo vládcovia nemôžu prekročiť hranice svojho druhu a postúpiť dokonca až do božsky – bytostnej sféry Ríše Božej…

Ľudia z Teozofickej spoločnosti tiež usilovali o objasnenie mnohých záhadných a nimi pozorovaných javov vo stvorení, napríklad ono podivné dianie nad kvitnúcim ďatelinovým poľom a dôvod prečo by víly poletovaly a tancovali okolo záhadných centier – energetických gulí a vytvárali astrálne kvety. Pochopenie týchto javov však možno získať na základe vysvetlení vo vyššie zmienenej knihe - Posolstvo Grálu – všetko, čo má byť vytvorené v živej i neživej prírode pozemského sveta, musí mať najprv na astrálnej rovine vytvorený svoj predobraz. A všetko tiež musí neustále dostávat potrebnú životnú energiu...

To je pracovnou náplňou a poslaním prírodných bytostí, ktoré tu boli, keď sa táto planéta ešte len vytvárala z vesmírneho prachu. Tieto bytosti najprv vytvárali podmienky pre vznik prvého života na našej planéte a spolupôsobili pri vývoji všetkého tvorstva až k vývojovo najvyššie stojacemu tvorovi, do ktorého sa potom mohli vteliť prví ľudskí duchovia. My sme na tejto planéte iba hosťami, ale o tom sa hovorí niekde inde...

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Str, 29. Okt 2014, 16:20 ]
Predmet príspevku:  Re: Geoffrey Hodson

Pred tri štvrte rokom som sa nakladateľstva Eugenika pýtal, čí niekto preložil knihy Hodsona do slovenčiny. Dostal som odpoveď, že nikto nepreložil knihy Hodsona ani do slovenčiny a ani do češtiny. Teda vďaka pánu Vrabcovi sa pristúpňujú tieto knihy pána pastora Hodsona slovenským a českým čitateľom...

Autor:  Tomáš Erst [ Sob, 01. Nov 2014, 13:11 ]
Predmet príspevku:  Re: Geoffrey Hodson

Knihy o bytostných Rakušanky Margot Ruis jsou dalším doplňujícím pohledem zcela nestranného pozorovatele. Mám takový dojem, že vůbec není členkou žádné grálské organizace, ani nositelkou žádného Kříže HG, ale jen prostá osoba nadaná senzibilními schopnostmi ezoterička. Byla však přizvána před několika roky na přednášky pořádané lidmi z HG v Brně.

Její přednášky měly velmi pozitivní ohlas. K dohledání jsou i její videa na internetu...

Autor:  Filip 123 [ Sob, 13. Dec 2014, 21:27 ]
Predmet príspevku:  Re: Geoffrey Hodson

Knihy Geoffreyho Hodsona - pastora - sú úžasné. Pán Vrabec, klobúk dolu za ten preklad. Vďaka Vám. :-)

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/