www.poznanie.sk
http://duchovno.poznanie.sk/

Tóra - Zákon
http://duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=4&t=677
Stránka 2 z 2

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Pia, 06. Mar 2015, 20:55 ]
Predmet príspevku:  Re: Tóra - Zákon

Tematickú časť Uzavretie zmluvy a vyhlásenie zákonov na Sinaji môžeme rozdeliť na tieto tematické celky:
  • Uzavretie sinajskej zmluvy,
  • Bohoslužobné ustanovenia a nariadenia,
  • Odpad ľudu a obnovenie zákona a
  • Prevedenie bohoslužobných nariadení.

Tematický celok Uzavretie sinajskej zmluvy tvorí devätnásta až dvadsiata štvrtá kapitola.

Tematický celok Bohoslužobné ustanovenia a nariadenia sa nachádza v dvadsiatej piatej až v tridsiatej prvej kapitole, v sedemnástom verši.

Tematický celok Odpad ľudu a obnovenie zákona sa nachádza v tridsiatej prvej kapitole, osemnásty verš, až v tridsiatej štvrtej kapitole.

Tematický celok Prevedenie bohoslužobných nariadení je v knihe Šemot na tridsiatej piatej kapitole až na štyridsiatej kapitole.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Pia, 06. Mar 2015, 21:04 ]
Predmet príspevku:  Re: Tóra - Zákon

Tematický celok UZAVRETIE SINAJSKEJ ZMLUVY pozostáva s týchto štyroch tém:
  • Božia ponuka zmluvy,
  • Desatoro prikázaní a zákon o oltári,
  • Kniha zmluvy a
  • Uzavretie zmluvy.

Téma Božia ponuka zmluvy je obsiahnutá v celej devätnástej kapitole.

Téma Desatoro prikázaní a zákon o oltári sa nachádza v celej dvadsiatej kapitole.

Téma Kniha zmluvy sa nachádza v dvadsiatej prvej až v dvadsiatej tretej kapitole.

Téma Uzavretie zmluvy sa obsahuje v celej dvadsiatej štvrtej kapitole.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Pia, 06. Mar 2015, 21:26 ]
Predmet príspevku:  Re: Tóra - Zákon

Tematický celok BOHOSLUŽOBNÉ USTANOVENIA A NARIADENIA pozostáva z týchto šiestich tém:
  • Svätyňa a bohoslužobné zariadenie,
  • Kňazské rúcho,
  • Svätenie kňazov,
  • Predpisy o bohoslužbe,
  • Remeselníci a umelci pre zhotovenie svätyne a
  • Príkaz o sobote.
Téma Svätyňa a bohoslužobné zariadenie sa nachádza v dvadsiatej piatej až v dvadsiatej siedmej kapitole.

Tému Kňazské rúcho nájdeme v dvadsiatej ôsmej kapitole knihy Šemot.

Tému Svätenie kňazov nájdeme v dvadsiatej deviatej kapitole, v prvom až v tridsiatom siedmom verši.

Tému Predpisy o bohoslužbe si nalistujeme v knihe Šemot na dvadsiatej deviatej kapitole, tridsiatom ôsmom verši až na tridsiatom verši.

Tému Remeselníci a umelci pre zhotovenie svätyne pozorný čitateľ nájde v tridsiatej prvej kapitole, v prvom až v jedenástom verši.

Téma Príkaz o sobote sa nachádza v tridsiatej prvej kapitole, v dvanástom až v sedemnástom verši.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Pia, 06. Mar 2015, 21:33 ]
Predmet príspevku:  Re: Tóra - Zákon

Tematický celok ODPAD ĽUDU A OBNOVENIE ZÁKONA pozostáva z týchto dvoch tém:
  • Odpad ľudu: zlaté teľa a
  • Obnovenie zmluvy.

Tému Odpad ľudu: zlaté teľa nájdeme v tridsiatej prvej kapitole, v osemnástom verši až v tridsiatej tretej kapitole, v šiestom verši knihy Šemot.

Tému Obnovenie zmluvy nájdeme v tridsiatej tretej kapitole, v siedmom verši až v tridsiatej štvrtej kapitole.

Autor:  Filip Jendrichovsky [ Pia, 06. Mar 2015, 21:46 ]
Predmet príspevku:  Re: Tóra - Zákon

Tematický celok PREVEDENIE BOHOSLUŽOBNÝCH NARIADENÍ pozostáva z týchto piatich tém:
  • Zákon o sobote, zbierka na svätyňu a nábor remeselníkov,
  • Vyhotovenie svätostánku a jeho zariadenia,
  • Vyhotovenie kňazského rúcha,
  • Ukončenie prác a
  • Postavenie a posviacka svätostánku.

Téma Zákon o sobote, zbierka na svätyňu a nábor remeselníkov sa nachádza v tridsiatej piatej kapitole až v tridsiatej šiestej kapitole, v siedmom verši.

Téma Vyhotovenie svätostánku a jeho zariadenia sa nachádza v tridsiatej šiestej kapitole, v ôsmom verši až v tridsiatej ôsmej kapitole.

Tému Vyhotovenie kňazského rúcha si nalistujeme v tridsiatej deviatej kapitole, v prvom až v tridsiatom prvom verši.

Na tému Ukončenie prác narazíme na tridsiatej deviatej kapitole, v tridsiatom druhom až v štyridsiatom treťom verši.

Téma Postavenie a posviacka svätostánku sa nachádza v štyridsiatej – poslednej – kapitole knihy Šemot.

Stránka 2 z 2 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/